Tên miền địa giới hành chính

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố) tại Polynet.

Tổng quan về tên miền

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện.

Cách chọn tên miền cho web

Lựa chọn thiết kế một website có lẽ là quyết định không khó đối với bạn - nhất là khi bạn thực hiện nó cho tổ chức của mình. Nhưng để lựa chọn tên miền phù hợp cho website sau khi thiết kế quả thật không phải là điều đơn giản. Polynet xin chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm khi lựa chọn tên miền sẽ giúp ích cho bạn trong quyết định lựa chọn hay không lựa chọn một tên miền.

Thủ tục đăng ký tên miền

Doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng Internet thì đăng ký một Tên miền là việc đầu tiên cần làm. Tên miền riêng khẳng định vị trí, giúp khách hàng dễ tìm đến website của doanh nghiệp, đồng thời cũng bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trên Interrnet.

Đăng ký tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Đăng ký tên miền

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ Kinh Doanh:

Mr Sơn Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn 0988.286.101

Hỗ trợ Kỹ Thuật:

Mr Phong: Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn 0988.739.066
Mr Điệp Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn 0988.738.495

Chăm sóc khách hàng:

Mrs Liên Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ tư vấn 04 6281 3456
Góp ý info@polynet.vn

Chọn mẫu Website

  • Họ tên:

  • Điện thoại:

  • Email:

  • Địa chỉ:

  • Chọn loại web:

  • Nội dung yêu cầu: